Detalii jurizare și criterii de evaluare
May 18, 2018
Jurizarea va avea loc în data de 21.05.2018, din juriu făcând parte: Andrei Dumbrava – IAM Consultant ATOS, Cristi Irimia – General Manager Siemens Industry Software, Aurelia Florea – HR Manager Miele, Roxana Carceag – Trainer Soft Skills si Coordonator departament Training/ Benchmark, Ioana Daia – Membru fondator Fundația Comunitară Brașov, Alina Moldovan – Coordonator program Fondul Științescu Brașov- ediția I, psihoterapeut și co-owner EquilibruPsi.
În cadrul întâlnirii, se vor analiza fișele de evaluare individuală ale fiecărui membru al juriului. În cazul în care există diferențe care depășesc procentul de 20% între calificativele acordate între evaluări, acestea se vor discuta individual. De asemenea, deoarece unii dintre membri sunt implicați direct în 3 proiecte, aceștia se vor abține de la evaluările și voturile în cazul acestor proiecte.
Criteriile de evaluare sunt următoarele:
1.Valorile promovate de fond şi abilităţile pe care cautăm să le dezvoltămprin programul Ştiinţescu

1.1 Inovaţia, curiozitatea și creativitatea (soluţia propusă aduce idei noi în felul în care se predau/învaţă disciplinele școlare);
1.2 Dezvoltarea de abilități mai mult decât transmiterea de informații (proiectul pune accent pe formarea unor abilități și crearea unui context care ușurează accesarea, analiza şi integrarea informațiilor într-o activitate practică);
1.3 Spiritul de echipă (proiectul încurajează colaborarea în echipă care implică oameni pe diverse categorii de vârstă şi abilităţi);
1.4 Gândirea critică și rezolvarea problemelor (prin acest proiect, tinerii sunt încurajați să propună soluții, să își exerseze gândirea analitică, pe care să o transpună în practică);
1.5 Interdisciplinaritatea (proiectul accesează informații din mai multe discipline/ştiinţe și le integrează într-o activitate
2. Rezultatele asupra beneficiarilor direcţi/indirecţi
Numărul beneficiarilor direcţi
Numărul beneficiarilor indirecţi
2.1. Gradul de implicare practică şi activă a tinerilor în cadrul proiectului  ( de analizat răspunsul 16 din Formular  în corelaţie cu întreaga aplicaţie )
2.2.Potenţialul proiectului de a avea rezultatele menţionate asupra tinerilor ( de analizat răspunsul 11  din Formular în corelaţie cu întreaga aplicaţie )
3. Descrierea și managementul proiectului
3.1 Scop, obiective şi relevanță (proiectul identifică în mod realist obiectivele , scopul şi contribuie prin acestea la realizarea scopului programului Fondul Științescu)
3.2 Are activităţi clare, bine încadrate în calendarul de desfăşurare al proiectului, cu responsabili identificaţi pentru implementarea lor
3.3 Se prezintă intenţia şi se descriu activităţi realiste pentru continuarea proiectului şi după finalizarea finanţării oferite prin Fondul Științescu
4.Impactul proiectului (proiectul e relevant pentru nevoia descrisă şi contribuie prin obiectivele sale la realizarea scopului Fondului Științescu)
4.1 Aplicația arată în ce măsură proiectul va produce o schimbare sau o îmbunătăţire în nevoia identificată în comunitate
4.2 Rezultatele aşteptate sunt descrise realist şi se pot produce cu resursele menţionate
4.3 Proiectul are potenţialul de a stimula pasiunea şi curiozitatea tinerilor pentru ştiinţe
4.4 Proiectul are potenţialul de a produce schimbări menţionate pe termen scurt și lung (de analizat răspunsurile 17-19)
4.5 Resursele financiare și umane sunt alocate rațional şi eficient. Proiectul presupune un raport coerent cost/rezultate în raport cu obiectivele propuse
4.6 Sustenabilitate(care este potențialul proiectului de a-și continua activitatea după terminarea finanțării – din punct de vedere financiar și al comunicării – de analizat întrebările 20-21)
5. Bugetul şi resursele implicate
5.1 Achiziţiile, dotările şi serviciile contractate sunt suport pentru experienţa de învăţare şi nu reprezintă motivaţia principală pentru proiect (de analizat răspunsul 24  în corelaţie cu Bugetul )
5.2 Proiectul atrage contribuţii proprii care aduc valoare adăugată proiectului ( de analizat contribuţiile proprii financiare şi în natură menţionate în Buget)
5.3 Echipamentele/bunurile achiziționate prin intermediul finanțării,  aduc beneficii unui public mai larg  şi după finalizarea proiectului (nu doar beneficiarilor direcţi ai organizaţiei/clasei )
S-a finalizat cu succes cea de a 6-a ediție al Fondului Științescu
RoDroizii – locul 1 național la Concursul Național de Inovație Tehnică și IT DaVinci