CALENDAR EDIȚIE 5.0
21.11.2022
Lansare apel de proiecte
28.11.2022, ora 18,00
Depunerea scrisorii de intenție
06.12.2022/ 13.12.2022, ora 17,00
Sesiuni de consultări și mentorat pe platforma zoom
15.12.2022, ora 18,00
Depunerea aplicației finale
16 - 20.12.2022
Controlul eligibilității și clarificări
04 - 10.01.2023
Jurizare
12.01.2023
Anunțul finaliștilor
15.01.2023
Semnarea contractelor de finanțare
15.01 - 30.05.2023
Implementarea proiectelor
15.06.2023
Depunerea rapoartelor finale
Apel de proiecte în cadrul ediției Științescu 5.0 la Brașov
Raport de ediție Știintescu 4.0 la Brașov
Video Gala Științescu 4.0, 2 iunie 2022, Brașov
CE PROIECTE ȘI CE CHELTUIELI PUTEM FINANȚA:
Proiecte de cercetare pentru elevi
Proiecte în care elevii sunt direct
implicați (târguri de științe,
alte evenimente speciale)
Vizite ale elevilor în institute și
laboratoare de cercetare etc.
Alte costuri pentru activități creative,
în special pentru cele care fac
legatura între știință și viața de zi cu zi
Costuri pentru schimburi de
experiență între profesori
Achiziționare de tehnologie,
materiale și instrumente
educaționale
PARTENERII PROIECTULUI
Ne bucurăm să avem alături parteneri care ne împărtăşesc valorile pe care le susţinem prin programul Fondul Ştiinţescu:
Inovare și creativitate, Crearea unei motivații intrinseci, Colaborare și spirit de echipă
Dacă şi tu îţi doreşti să ni te alături şi să susţii desfăşurarea următoarei ediţii a programului.
HAI ȘI TU ÎN COMUNITATE