SES: Steam-Earth-Scratch
August 6, 2022

Având drept scop transformarea elevilor din simpli utilizatori de tehnologie în creatori de tehnologie, prin crearea de jocuri originale, care solicită gândirea, 20 de elevi din clasa a IV-a de la Școala Gimnazială nr. 2 Diaconu Coresi Brașov au desfășurat activități de tehnologie/programare cu coduri Scratch și au predat mai departe “ștafeta” colegilor lor mai mici, 20 de juniori din clasa pregătitoare. Activitățile de programare au fost îmbinate cu activități nonformale cu tematică eco, cu muzică, poezie, teatru, artă plastică, care vizează dezvoltarea personală și asigură starea de bine a copiilor.

 

Implementat de Grupul de inițiativă Lazăr Mariana Mihaela

 

Beneficiari direcți: 33

 

Beneficiari indirecți: 200

 

Mentori: 14

 

Buget: 16.000 lei

 

 

Raport de ediție Știintescu 4.0 la Brașov
Video Gala Științescu 4.0, 2 iunie 2022, Brașov