29 martie
Lansarea sesiunii de depunere a scrisorilor de intenție
Fundația Comunitară Brașov lansează miercuri, 29 martie, orele 16.30, la ceainăria Dr. Jekelius – Pharmacy Cafe, programul “Fondul Științescu Brașov”, prin care-și propune să stimuleze pasiunea pentru științele exacte a copiilor și tinerilor cu vârsta între 8 și 18 ani. Vor participa la acest eveniment pasionați ai științelor – elevi, profesori, reprezentanți ai companiilor și ai autorităților publice. Ghidul de finanțare îi încurajează pe cei care vor să aplice să propună proiecte educaționale care promovează inovarea și creativitatea, implicarea activă a elevilor, interdisciplinaritatea, motivația intrinsecă și dezvoltarea de abilități mai degrabă decât transmiterea de informații. Fondul de finanţare al programului “Fondul Științescu Brașov” este de 100.000 de lei. Vor primi finanțare cu sume cuprinse între 4.000 și 12.000 de lei proiecte depuse de profesori și învățători, de echipe compuse din elevi, profesori sau studenți, din pasionați ai științelor din medii profesionale diverse și reprezentanți ai organizațiilor neguvernemantale.
4, 6, 11, 12, 18 aprilie
Sesiuni de consultări în perioada depunerii scrisorilor de intenţie
Echipa Fundaţiei Comunitare Brașov organizează consultări cu organizațiile, profesorii și echipele care vor să depună aplicații.  Astfel, miercuri, 12 aprilie, între orele 16.00 - 18,00 şi marţi, 18 aprilie, între orele 10.00 - 12.00 vă aşteptăm la biroul Fundaţiei Comunitare Braşov să discutăm orice nelămurire legată de procesul de aplicare şi scrisoarea de intenţie.
20 aprilie
Termenul limită pentru depunerea scrisorilor de intenție

În prima etapă ne poți transmite propunerea ta de proiect printr-o scrisoare de intenție în care detaliezi ideile tale până în data de 20 aprilie 2017. Alături de scrisoare, te rugăm să ne trimiți și bugetul proiectului, iar după completare îl vei trimite pe adresa alina@fundatiacomunitarabrasov.ro.

Dacă ai nevoie de ajutor în completarea scrisorii de intenție, te invităm să ne contactezi la adresa de email alina@fundatiacomunitarabrasov.ro sau la  numărul 0732162726 și să stabilim împreună o întâlnire.

21-25 aprilie
Selecția scrisorilor de intenție
Selecția scrisorilor de intenție o vom face cu sprijinul echipei de mentori ai Programului Fondul Științescu Brașov, specializați în domeniul STEAM.
26 aprilie
Anunțarea proiectelor selectate după scrisorile de intenție
26 aprilie
Lansarea sesiunii de depunere a proiectelor detaliate
În a doua etapă, dacă scrisoarea ta a fost selectată, așteptăm detalierea proiectului în Formularul de aplicație. Alături de formular, te rugăm să ne trimiți și bugetul proiectului, iar după completare îl vei trimite pe adresa alina@fundatiacomunitarabrasov.ro. Pentru această etapă, vom reveni cu detalii după selecţia scrisorilor de intenţie.
8 mai
Termenul limită pentru depunerea proiectelor
12-15 mai
Selecția proiectelor
Selecția proiectelor va fi făcută de către un juriu independent format din experți în educație, reprezentanţi ai mediului de afaceri şi persoane active din comunitatea locală
16-18 mai
Semnarea contractelor de finanțare
18 mai-30 noiembrie
Implementarea proiectelor

 

Ghidul aplicantului la Programul Fondul Ştiinţescu Brașov

 

Ce este Științescu?

 

Fondul Științescu este un program de finanțare pentru proiecte educaționale în domeniul STEAM (știință, tehnologie, inginerie, artă și matematică) care încurajează pasiunea în aceste domenii a copiilor şi tinerilor între 8 şi 18 ani.  Programul se desfăşoară în mai multe judeţe din ţară, iar în Brașov de către Fundația Comunitară Brașov, în parteneriat cu Romanian American Foundation şi cu sprijinul partenerilor noştri Benchmark, Viessmann, Turist Info și Hastag Kiwi.

Căutăm proiecte creative, inovatoare, care arată că ştiinţele precum matematica, informatica, chimia, fizica, biologia,robotica, astronomia, meteorologia, aeronautica, arhitectura pot fi interesante şi incitante pentru tineri, facilitându-le înţelegerea unor fenomene simple, cu care intră în contact în viaţa de zi cu zi. Cu această ocazie, tinerii pot să descopere cum funcţionează legile naturii, cum pot folosi tehnologiile moderne şi cum se pot implica în proiecte care le oferă posibilitatea unei viziuni creative asupra viitorului.

 

Ce oferim prin acest program de finanțare?

 

Fundația Comunitară Brașov oferă finanțări nerambursabile cu valori între 4.000 şi 12.000 de lei pentru 8-12 proiecte proiecte educaționale în domeniul STEAM. Valoarea financiară totală a ediției 2016 – 2017 a Fondului Științescu Braşov este de 100.000 lei, constituiţi din 50,000 lei  oferiți de Romanian-American Foundation și alți 50,000 lei mobilizați de Fundația Comunitară Brașov de la finanțatori locali: Benchmark, Viessman, Turist Info, Hastag Kiwi.

În plus, oferim celor interesați consultanță pentru scrierea aplicaţiei și desfăşurarea proiectelor. Membrii echipei fundaţiei, alături de un grup de specialişti din domeniile educaţiei, afacerilor şi tehnologiei vor oferi suport voluntar echipelor aplicante în domenii precum: psihologia şi pedagogia învăţării, design şi management de proiect, domeniile tehnice aferente propunerilor primite. Acest sprijin va fi oferit atât în faza de pregătire, cât și în cea de implementare a proiectelor.

 

Ce ne propunem?

 

Pe termen scurt, vrem ca inițiativele și proiectele finanțate să arate că științele sunt interesante și incitante, că reprezintă o lume fascinantă care merită să fie prezentată cu pasiune și descoperită cu entuziasm de către copii şi tineri, atât în cadrul școlii, cât și în afara acesteia.

Pe termen mediu, vrem ca proiectele pe care le finanțăm să-i ajute pe elevi să înțeleagă utilitatea științelor în viața de zi cu zi și să le arate că învățarea acestora le va fi de folos pentru alegerea unei cariere în domeniul ştiinţelor şi a tehnologiei. În plus, ne dorim să generăm o discuţie la nivelul comunităţii despre educaţia STEAM şi să aducem împreună oameni care pot acţiona în acest domeniu.

Pe termen lung, credem că oferind soluții educaționale inovatoare și creând resurse suplimentare în comunitate, putem stimula reformarea în timp a educaţiei STEAM, în acord cu abilităţile şi cunoştinţele necesare următoarelor generaţii de tineri.

Brașovul poate deveni astfel un centru al inovaţiei în educaţia pentru ştiinţe.

 

Ce abilități dorim să dezvoltăm?

 

Vrem să contribuim la formarea unor abilități care-i vor ajuta pe tineri să se adapteze într-o societate în care dezvoltarea tehnologică se produce din ce în ce mai rapid. În acest spirit, ne dorim ca proiectele propuse spre finanțare să le cultive:

 • Curiozitatea și imaginația
 • Gândirea critică și rezolvarea problemelor
 • Colaborarea în echipe care implică oameni pe diverse categorii de vârstă şi abilităţi
 • Adaptabilitatea la solicitările unei societăţi în continuă mişcare
 • Spiritul de inițiativă și proactivitatea
 • Comunicarea eficientă scrisă și orală
 • Accesarea, analiza şi integrarea informațiilor într-o activitate practică

 

Ce categorii de proiecte finanțăm?

 

Pe baza consultărilor preliminare cu mai multe categorii de posibili participanți, ne așteptăm să primim și să selectăm proiecte din următoarele categorii (lista este orientativă și ilustrativă):

 • Programe educaționale non-formale (învățare prin schimburi de experiență, lucru în echipă, activități practice)
 • Proiecte care studiază fenomenele meteorologice, astronomice, mișcare în spațiu (aeronautică)
 • Proiecte care îmbină tehnologia și arta (meloterapie, instalații de artă contemporană, etc)
 • Evenimente care promovează educația pentru științe și tehnologie (târguri, expoziții, tabere, competiții pentru elevi)
 • Proiecte educaționale care includ activități de tipul “do-it-yourself” în domenii cum ar fi electronica, robotica, imprimare 3D
 • Planuri de lecţii, aplicații practice, experimente, materiale didactice și metode educaţionale inovatoare.

 

Vom finanţa proiectele care promovează:

 • Educația participativă și democratică
 • Inovarea și creativitatea
 • Interdisciplinaritatea
 • Crearea unei motivații intrinseci
 • Colaborarea și spiritul de echipă
 • Dezvoltarea de abilități mai mult decât transmiterea de informații

 

Care este valoarea proiectelor finanțate?

 

Fondul Științescu Braşov oferă finanțări în valoare totală de 100.000 de lei, către 8 – 12 proiecte cu sume între 4.000 și 12.000 de lei/proiect, accesibile pentru toate categoriile de aplicanți de mai jos.

 

Cine poate aplica?

 • Profesori și învățători (preferabil echipe interdisciplinare);
 • Echipe compuse din elevi, profesori sau studenți (şi orice combinaţie între aceştia);
 • Echipe de pasionați ai științelor din medii profesionale diverse;
 • Organizații neguvernamentale, inclusiv asociații de părinți si absolvenți;
 • Beneficiarii programului trebuie să fie localizaţi în judeţul Brașov.

Fiecare aplicant poate depune maxim 2 proiecte, însă va primi finanțare pentru un singur proiect;

 

Ce tipuri de cheltuieli acoperim?

 

Pentru buna derulare a proiectelor selectate, pot fi acoperite cheltuieli precum:

 • Achiziții de echipamente, tehnologii și materiale didactice;
 • Achiziţii de licenţe software şi servicii educaţionale online;
 • Consumabile (hârtie pentru imprimantă și flipchart, toner, dosare, etc.);
 • Multiplicare și distribuție de materiale educaționale tipărite;
 • Producţie de materiale didactice (inclusiv materiale online, dezvoltare software, animaţii si materiale video);
 • Cheltuieli de cazare, transport/combustibil, masă;
 • Cheltuieli legate de evenimente (închiriere spaţii, echipamente, etc.);
 • Cheltuieli de coordonare, management de proiect și resurse umane (de exemplu: implicarea unor traineri, invitaţi, persoane specializate în lucrul cu copiii, experți pentru susținerea unor cursuri, ateliere, laboratoare etc.), dar nu mai mult de 15% din bugetul total al proiectului.

 

Cheltuielile pentru achiziția de echipamente, tehnologii şi materiale didactice pentru dotarea laboratoarelor, bibliotecilor sau a altor spaţii educaţionale sunt eligibile numai dacă acestea sunt justificate pentru desfășurarea componentei educaționale principale a proiectului.

 

Cum aplici ?

În prima etapă ne poți transmite propunerea ta de proiect printr-o scrisoare de intenție în care detaliezi ideile tale până în data de 20 aprilie 2017. Formularul care conține scrisoarea de intenție se poate completa aici. Alături de scrisoare, te rugăm să ne trimiți și bugetul proiectului, pe care îl poți descărca aici, iar după completare îl vei trimite pe adresa alina@fundatiacomunitarabrasov.ro

Dacă ai nevoie de ajutor în completarea scrisorii de intenție, te invităm să ne contactezi la adresa de email alina@fundatiacomunitarabrasov.ro sau la  numărul 0732162726 și să stabilim împreună o întâlnire.

Selecția scrisorilor de intenție o vom face cu sprijinul echipei de mentori ai Programului Fondul Științescu Brașov în perioada 21-25 aprilie 2017.

Anunțarea proiectelor selectate după scrisorile de intenție o vom face în 26 aprilie 2017.

În a doua etapă, dacă scrisoarea ta a fost selectată, așteptăm detalierea proiectului în Formularul de aplicație. Alături de formular, te rugăm să ne trimiți și bugetul proiectului, pe care îl poți descărca de pe site, iar după completare îl vei trimite pe adresa alina@fundatiacomunitarabrasov.ro .

Selecția proiectelor va fi făcută în perioada 12-15 mai 2017 de către un juriu independent format din experți în educație, reprezentanţi ai mediului de afaceri şi persoane active din comunitatea locală. Componența juriului va fi făcută publică pe site-ul programului până pe 25 aprilie 2017.

Anunțarea proiectelor câștigătoare o vom face în 15 mai 2017.

Cum acordăm finanţările?

 

Finanţările se vor acorda pe baza unui contract semnat cu Fundația Comunitară Brașov, care prevede drepturile și responsabilitățile ambelor părți:

 • Pentru proiectele care solicită finanţare de cel mult 8.000 lei, sumele vor fi acordate prin transfer bancar, în contul organizaţiei/reprezentantului grupului informal, în termen de 5 zile de la semnarea contractului.

Pentru proiectele care solicită finanţare de peste 8.000 de lei, aceasta se va acorda în două tranșe, în funcţie de activităţi şi de calendarul de implementare:

 • la începutul proiectului, prin transfer bancar, în termen de 5 zile de la semnarea contractului;
 • după prezentarea unui raport succint de activitate, care să includă rezultatele primei părţi şi felul în care a fost cheltuită prima tranşă de finanţare

În ambele cazuri, raporturile contractuale se vor încheia prin aprobarea de către Fundaţia Comunitară Brașov a raportului final (narativ şi financiar), prezentat de echipa/organizaţia finanţată.

Important! La momentul încheierii contractelor de finanțare îți vom solicita și următoarele documente:

 

 • Copii după documentele de înființare (act constitutiv, statut, certificat de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, certificat de înregistrare fiscală, hotărâre judecătorească de înființare);
 • Certificat care să ateste lipsa datoriilor fiscale, eliberat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice;
 • Bilanţul contabil pentru anul fiscal anterior;
 • Extras din Registrul Asociatiilor și Fundațiilor în cazul ONG-urilor

 

Cine primeşte finanțarea?

 

Contractul de finanțare va fi încheiat cu reprezentanții organizațiilor neguvernamentale, coordonatorul echipei – ca reprezentant legal, în cazul grupurilor informale și profesorul sau învăţătorul coordonator în cazul echipelor didactice.

În cadrul Programului Fondul Științescu Brașov sunt eligibile echipele formate din minim 3 persoane implicate în proiect.

 

Care sunt criteriile de evaluare?

 

 1. Criterii de eligibilitate ale programului Fondul Ştiinţescu Braşov

 

În prima fază, echipa Fundației Comunitare Braşov va evalua eligibilitatea proiectelor, pe baza următoarelor criterii:

 • aplicația a fost trimisă în termenul limită stabilit, folosind formularul corespunzător;
 • cei care propun proiectul fac parte din categoriile eligibile și formează o echipă de minim 3 persoane;
 • activitățile propuse sunt relevante pentru scopul și obiectivele programului pe termen scurt, mediu şi lung;
 • proiectele se desfășoară în raza județului Brașov, exceptând zona Făgăraș (în această zonă se derulează Programul Științescu gestionat de Fundația Comunitară Țara Făgărașului, unde doritorii pot aplica în mod direct);
 • suma solicitată se încadrează în limitele precizate în Ghidul de finanțare;
 • durata de implementare a proiectului se încadrează în perioada prevăzută în Ghid.

 

Proiectele eligibile vor intra în a doua fază a evaluării, care va fi făcută de comitetul de selecție pe baza unor criterii tehnice și a unor criterii de valori ale programului Fondul Științescu Braşov.

 

Criterii tehnice ale programului Fondul Ştiinţescu Braşov

 

 • Scop, obiective şi relevanță (proiectul contribuie prin obiectivele sale la realizarea scopului programului Fondul Științescu, detaliat în secţiunea “Ce ne propunem?”);
 • Activitățile sunt descrise detaliat, modul de implementare este clar prezentat, rezultatele aşteptate sunt descrise realist;
 • Bugetul şi cheltuielile descrise sunt detaliate, realiste și corespund cu activitățile proiectului
 • Resursele financiare și umane sunt alocate rațional şi eficient.

 

Criterii de valori ale programului Fondul Ştiinţescu Braşov

 

 • Inovaţia și creativitatea (soluţia propusă aduce idei noi în felul în care se predau/învaţă disciplinele școlare);
 • Dezvoltarea de abilități mai mult decât transmiterea de informații (proiectele pun accent pe formarea unor abilități și crearea unui context care ușurează accesarea, analiza şi integrarea informațiilor într-o activitate practică, mai mult decât simpla exersare a memoriei);
 • Spiritul de echipă (propunerile încurajează colaborarea în echipe care implică oameni pe diverse categorii de vârstă şi abilităţi);
 • Gândirea critică și rezolvarea problemelor (prin aceste proiecte, tinerii sunt încurajați să propună soluții, să își exerseze gândirea analitică, pe care să o transpună în practică);
 • Interdisciplinaritatea (proiectele accesează informații din mai multe discipline și le integrează într-o propunere practică).

 

Care este calendarul programului Fondul Științescu Brașov în 2017?

 

 • Lansarea sesiunii de depunere a scrisorilor de intenție: 29 martie
 • Termenul limită pentru depunerea scrisorilor de intenție: 20 aprilie
 • Selecția scrisorilor de intenție: 21-25 aprilie
 • Anunțarea proiectelor selectate după scrisorile de intenție: 26 aprilie
 • Lansarea sesiunii de depunere a proiectelor detaliate: 26 aprilie
 • Termenul limită pentru depunerea proiectelor: 8 mai
 • Selecția proiectelor: 12-15 mai
 • Semnarea contractelor de finanțare: 16-18 mai
 • Sesiuni de instruire cu echipele proiectelor selectate: 27 aprilie
 • Implementarea proiectelor: 18 mai-30 noiembrie
 • Termenul limită maxim pentru depunerea rapoartelor: 15 decembrie

 

Pe tot parcursul implementării proiectelor, mentorii programului vor oferi suport echipelor de proiect.

Calendarul de mai sus este orientativ. Dacă apar schimbări, acestea vor fi comunicate din timp.

 

Cum recomandăm să-ți promovezi proiectul?

 

Echipa Fundației Comunitare Brașov pune la dispoziția echipelor de proiect un template grafic care va fi folosit pentru orice materiale tipărite și comunicate de presă care vor fi create și distribuite în cadrul proiectelor finanţate. Template-ul va include sigla programului, a Fundației Comunitare Braşov, a partenerilor şi a finanțatorilor și va conține textul “Proiect finanțat prin Programul Fondul Științescu Brașov.”

Fiecare proiect va trebui să deschidă cel puțin un canal de comunicare & promovare online – pagină de Facebook, website sau blog. Echipa Fundației Comunitare Brașov va organiza o sesiune de instruire specială dedicată comunicării și promovării proiectelor selectate.

 

Ce rapoarte așteptăm după încheierea proiectului?

 

La sfârșitul implementării proiectului, fiecare echipă de proiect va pregăti un raport narativ și un raport financiar, care vor conține următoarele tipuri de informații:

 • raportul narativ: cum s-a desfășurat proiectul, care au fost rezultatele (cantitative şi calitative), care au fost lucrurile învățate din implementare;
 • raportul financiar: dovezi justificative (copii după documentele fiscale, centralizator cheltuieli) pentru felul în care au fost cheltuite fondurile.

În cazul proiectelor care cer finanţare care depăşeşte 8.000 lei, vor fi necesare şi raportări intermediare, după cheltuirea primei tranşe de finanţare.

Echipa FCBv va organiza pentru echipele proiectelor selectate o sesiune de instruire separată referitoare la raportare şi vor fi puse la dispoziţie formulare standard pentru raportare.

 

Îți urăm mult succes!

 

Cea de-a doua etapă de selecție este adresată doar aplicanților care au trecut de selecția scrisorilor de selecție. Pe aceștia îi invităm să completeze formularul de aplicație aici. Alături de aplicație, te rugăm să ne trimiți și bugetul proiectului, pe care îl poți descărca aici, iar după completare îl vei trimite pe adresa alina@fundatiacomunitarabrasov.ro

Dacă ai nevoie de ajutor în completarea aplicației, te invităm să ne contactezi la adresa de email alina@fundatiacomunitarabrasov.ro sau la numărul 0732162726 și să stabilim împreună o întâlnire.

Selecția aplicații o va face un juriu independent al Programului Fondul Științescu Brașov în perioada 12-15 mai 2017.

Anunțarea proiectelor selectate o vom face în 16 mai 2017.