RE-RE-RE
September 18, 2018
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Share On Reddit

Cunoașterea și integrarea sistemelor de Energii Regenerabile(ER) este o preocupare la nivel european, dar cu destul de puține rezultate la nivelul învățământului preuniversitar din România. Este necesară o schimbare de atitudine, de reorientare către organizarea unui mediu de viață sănătos și trecerea la sisteme de Energii Regenerabile, mai puțin energofage și cu un impact mai redus asupra mediului.

Proiectul dorește să formeze la elevii participanți o atitudine corectă față de mediu și sistemele ER, echipa de proiect va elabora o programă școlară Curs opțional/CDS care să prezinte aceste aspecte și tehnicile specifice optime de implementare.

 

Beneficiari direcți:  20 elevi

Finanțare: 8.500 lei

Echipa de implementare:

prof. dr. Ion-Dan Chirilă, Facultatea de fizică, grad didactic I, curs postuniversitar “Tehnici de Comunicare și Energii Regenerabile”, doctorat în “științe ale educației”, coordonator proiect

prof. Polexa Octavian Florin, Facultatea de Fizică, grad didactic I

prof. Mastan Titu, grad didactic I, curs postuniversitar “Tehnici de Comunicare și Energii Regenerabile”

prof. Sabău Mirela, Facultatea de Fizică, grad didactic I

de la fiecare colegiu vor participa cate 10 elevi, membri ai cercului de fizică aplicată, majoritatea participanți la “Project Phoenix” 2017

Pagina de Facebook:

De-a designul de mobilier
Laboratorul virtual Maths&Science